Nieuws

 

asbl Camp-Vlpb vzw

 

Nieuws

22 / 01 / 2019 :


Beste fokkers en hondenliefhebbers,

 

De nationale fokkerijkommissie van de KMSH laat weten dat zij een nieuwsbrief gepubliceerd hebben i.v.m. de start van hun vernieuwd fokbeleid.


U kan als fokker of eigenaar alle resultaten van testen en onderzoeken van uw hond(en) registreren op het IT platform van de KMSH, ook de resultaten uit het verleden.


Voor de Pyreneese Berghond zijn er overeenkomstig ons fokreglement 2 onderzoeken te doen : Heupdysplasie en Patella Luxatie.


Formulieren voor de Patella Luxatie zijn te downloaden op de website ‘www.vfc.vlaanderen’ > ‘Ik wil een nestje fokken’ > rasfiches > documenten.


Het formulier 'Patella Luxatie' is ook beschikbaar op onze website > 'downloads'  of  KLIK HIER.


Wij raden aan om regelmatig de website van de KMSH en het VFC  te raadplegen .


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Informatie van de fokcommissie* In Wallonië onderscheidt men verschillende categorieën van fokkers, allen onderworpen aan een erkenning: de sporadische fokkerij, de liefhebbers, de professionele en de fokkerij van handelaren. Deze fokkerijen moeten allen een erkenning hebben, overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat gaat over de voorwaarden van erkenning van de dierenverblijven en de voorwaarden van commercialisering van de dieren, die werd gewijzigd op 11 mei 2017 door een besluit van de Waalse regering. Dit houdt in dat ieder die zich bezighoudt met het voortplanten van een dier, automatisch gezien wordt als fokker en dus een erkenning nodig heeft. De tijd is voorbij van de “per ongeluk” voortplantingen of “juist om een keer te kijken”nest. Er bestaat een vernieuwde website over het Waalse Dierenwelzijn ( http://www.wallonie.be/fr/bien-etre-animal-animaux-de-compagnie). Het erkenningsnummer MOET op iedere advertentie medegedeeld worden.
* De publiciteit omtrent het commercialiseren van dieren is gereglementeerd in Wallonië. Het idee hierachter is het tegengaan van een impulsieve aanschaf van dieren, die veel te vaak eindigen in het afstand doen van het dier. Sinds juni 2017 mag er enkel nog publiciteit gemaakt worden, van welk dier dan ook, in gespecialiseerde tijdschriften of op een gespecialiseerde internetsite. Per definitie, deze ondersteuningen bestaan uit een redactionele inhoud die regelmatig geüpdatet wordt in verhouding tot het bezit, de fokkerij of de commercialisering van dieren en de aankondigingen die uitsluitend gaan over de commercialisering van dieren of bezittingen en diensten die hier rechtstreeks mee te maken hebben.

De sociale media worden niet gezien als gespecialiseerde internetsites, met uitzondering van besloten groepen, die beheert worden door een opvangadres of een erkende fokker. Deze erkenning betreft niet de erkende fokkers en de erkende opvangadressen. Hun sites en bladen worden ambtshalve gezien als gespecialiseerd.


De CAMP-VLPB heeft met ingang van 28/05/2018 een aanvraag van erkenning ingediend, met een specifiek karakter voor haar website en haar clubblad en dit om de geboorteaankondigingen van de erkende Waalse fokkers te kunnen blijven publiceren.
* Sinds enkele maanden houdt de KMSH een campagne aangaande het opleggen van rasfiches. Zij baseert zich op een Vlaams ministerieel decreet, dat een lijst van 21 rassen heeft opgesteld ( een uitvoerige lijst….. waar de Pyreneese berghond niet in voorkomt). De KMSH, al beweren zij het tegengestelde, zegt nooit een mandaat ontvangen te hebben van de Vlaamse regering, om deze lijst verder uit te breiden. Des te meer probeert de KMSH  een regionale wetgeving te gebruiken om een verplichting op nationaal vlak toe te passen. De rasfiches hebben als enkel nut het tot stand brengen van het categoriseren van de stambomen.


Het bestuur heeft een e-mail overgemaakt aan de VFC en de KMSH.

Verder weten we dat er veel hondenclubs zijn die het absoluut niet eens zijn met de besluiten van de VFC en de KMSH


Op 25 april hebben we het volgende antwoord ontvangen van de VFC :

“Wij hebben uw opmerkingen omtrent de nieuwe ras fiches goed ontvangen.

In de loop van de maand mei/juni worden deze behandeld.

Indien nodig nemen wij met u contact op.

Namens de Fokkerijcommissie

Arnold Jacques”

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte over het vervolg van deze aangelegenheden.


Vriendelijke groeten

Eric Wathelet

Coördinator Fokcommissie


Rasspeciale met CAC

Bonheiden 20/05/2018


Keurmeester : Dhr.  J. De GidsBOB :


CH Fripon della Rocca dei Patous

Een reactie van onze ere-voorzitter op revue nr 92 :" Très heureux de voir une très belle tête de Chien des Pyrenees sur la Couverture de votre excellente Revue .

Dites à vos lecteurs éleveurs que cette tête est l'aboutissement d'un travail de maintenance de cette race. Crâne, yeux, expression,

largeur du museau,

attache d'oreilles 

tout cela représente

l'ideal à rechercher.Encore merci de m'adresser

votre excellente Revue.Respectueusement

Guy Mansencal.


vzw Vereniging der Liefhebbers van de Pyreneese Berghond

asbl Club des Amateurs de Montagne des Pyrenées

© CAMP-VLPB 2016 -  info@camp-vlpb.be

Website erkend door de Waalse Regio / Site agrée par la Région Wallonne n° WEB-053